Cô học viên nhút nhát đã trưởng thành khi học tại Lanispavn

Cô học viên nhút nhát đã trưởng thành khi học tại Lanispavn. Cảm nhận của bé khi học tại Lani