Chị Nê học viên Lani đã khai trương spa mới

Học viên chị Nê ở Vĩnh Long, đã khai trương spa sau khi học tại Lanispa.vn

Chị Nê đã dc Lanispa.vn hỗ trợ mở spa setup sau khi học xong.