Học viên Chi ở Đắc Lắc

Mình học ở Lani rồi làm việc tại đây, sau đó mình chuyển về Đắc Lắc mở spa.

Cám ơn cô Tiên đã hỗ trợ em mở spa ở Đắc Lắc